ΜΠρΠειρ 3270/2022

Παρατηρήσεις Ν. Σκιαθίτη

Δικαστική συμπαράσταση

Στην δίκη για την υποβολή προσώπου σε πλήρη δικαστική συμπαράσταση νομιμοποιούνται να παρέμβουν μόνο όσοι νομιμοποιούνται αντιστοίχως να αιτηθούν υποβολή στο καθεστώς αυτό. Τα αποδεικτικά μέσα που επικαλούνται πρόσωπα που ασκούν απαραδέκτως παρέμβαση κατά τα προαναφερθέντα μπορούν να ληφθούν υπόψη από το δικαστήριο στο πλαίσιο του ανακριτικού συστήματος που ισχύει στην εκούσια διαδικασία. Δεν νομιμοποιείται να παρέμβει η εγγονή της συμπαραστατέας (και προσωρινή συμπαραστάτριά της), η οποία, μολονότι δεν κλητεύθηκε, εμφανίστηκε στο ακροατήριο και άσκησε πρόσθετη παρέμβαση με προφορική δήλωσή της.

Δείτε περισσότερα εδώ.