ΜΕφΑθ 4935/2021 (Πολ.)

Παρατηρήσεις Κλ. Ρούσσου

Αξίωση εύλογης αμοιβής των δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων σε περίπτωση δημόσιας εκτέλεσης του έργου τους (άρθρ. 3 παρ. 2 Ν. 2121/1993). Δημόσια εκτέλεση λαμβάνει χώρα και επί διανομής σήματος από ξενοδοχειακό συγκρότημα μέσω συσκευών τηλεόρασης σε πελάτες που διαμένουν στα δωμάτιά του. Για να είναι νόμιμη η εν λόγω πράξη, απαιτείται (νέα) άδεια του δημιουργού έναντι πρόσθετης εύλογης αμοιβής. Ο δικαστικός προσδιορισμός της εύλογης αμοιβής αποτελεί ζήτημα εξειδίκευσης αόριστης νομικής έννοιας· επομένως, δεν καλύπτεται από το τεκμήριο ομολογίας της ιστορικής βάσης της αγωγής επί ερημοδικίας του εναγομένου. Καθ’ ύλην αρμόδιο για την επιδίκαση της ως άνω αξίωσης είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο, το οποίο δικάζει κατά την διαδικασία των περιουσιακών διαφορών. Η πρωτόδικη απόφαση με την οποία εσφαλμένα παραπέμπεται η εκδίκαση της υπόθεσης στο Ειρηνοδικείο, υπόκειται σε έφεση.

Δείτε περισσότερα εδώ.