Κλεάνθης Ρούσσος

Ξενοδοχειακή σύμβαση εγγυημένης κράτησης

Με αφορμή την υπ’ αρ. 489/2021 απόφαση Αρείου Πάγου*

Με αφορμή την υπ’ αριθμ. 489/2021 απόφαση του Δ΄ Τμήματος του Αρείου Πάγου η παρούσα μελέτη διαφωτίζει τη σχέση μεταξύ των διατάξεων του άρθρ. 8 του Ν. 1652/1986 για την ξενοδοχειακή σύμβαση και των διατάξεων του κοινού μισθωτικού δικαίου, υπό το πρίσμα και της διάκρισης μεταξύ ξενοδοχειακής σύμβασης εγγυημένης κράτησης και ξενοδοχειακής σύμβασης allotment. Επίσης, αναλύει το νομικό πλαίσιο που διέπει τους όρους και τις συνέπειες της καταγγελίας της ξενοδοχειακής σύμβασης εγγυημένης κράτησης για σπουδαίο λόγο, καθώς και την αντιμετώπιση της ελαττωματικότητας των ξενοδοχειακών υπηρεσιών υπό το ισχύον δίκαιο.

Δείτε περισσότερα εδώ.