Άρειος Πάγος 755/2021 (Πολ.)

Παρατηρήσεις Ευ. Νεζερίτη

Αδικοπραξία

Εφόσον η αξίωση προς αποζημίωση λόγω αδικοπραξίας έχει παραγραφεί, ο παθών μπορεί να στραφεί κατά του αδικοπραγήσαντος ζητώντας την απόδοση κάθε ωφέλειας που ο τελευταίος αποκόμισε από την αδικοπραξία, είτε η ωφέλεια αυτή συνίσταται σε θετική αύξηση είτε σε μη ελάττωση της περιουσίας του αδικοπραγήσαντος. Η εν λόγω αξίωση εκ του άρθρου 938 ΑΚ διέπεται από τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού.  Ο εναγόμενος σε απόδοση της περιελθούσας ωφέλειας δεν μπορεί να αντιτάξει κατά του παθόντος-δότη του πλουτισμού την ένσταση του άρθρου 300 ΑΚ.

Δείτε περισσότερα εδώ.