Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών 2254/2022

Παροχή εγγύησης για εξασφάλιση απαιτήσεων από σύμβαση τραπεζικού δανείου

Αν ορισμένη σύμβαση τραπεζικής εγγύησης κριθεί άκυρη με δικαστική απόφαση, ο εγγυητής δικαιούται να αιτηθεί την διαγραφή του από τον κατάλογο της εταιρείας διαχείρισης τραπεζικών δεδομένων Τειρεσίας Α.Ε. Τα αναγκαία δικαιολογητικά τίθενται απευθείας υπόψη της Τειρεσίας Α.Ε., χωρίς να παρεμβάλλεται η δανειοδότρια τράπεζα, η οποία από την πλευρά της έχει υποχρέωση να υποβάλει πρόταση διαγραφής σε περίπτωση αναγγελίας καταγγελίας της σύμβασης δανείου από λάθος της.

Δείτε περισσότερα εδώ.