Λάμπρος Κιτσαράς

Το αμάχητο τεκμήριο των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών

Το αμάχητο τεκμήριο των οριστικοποιημένων αρχικών κτηματολογικών εγγραφών, αλλά και η οριστικοποίησή τους καθ’ εαυτήν, ως προϋπόθεση για τη δημιουργία του τεκμηρίου, αποτελούν αντικείμενο έντονης επιστημονικής αντιπαράθεσης. Ιδίως αμφισβητείται το κατά πόσον πρόκειται για περίπτωση ειδικώς θεσπιζόμενου πρωτότυπου τρόπου κτήσης. Στη μελέτη επιχειρείται να καταδειχθεί γιατί η γνώμη περί πρωτότυπου τρόπου κτήσης προσκρούει σε αξεπέραστα συνταγματικά, συστηματικά και τελολογικά εμπόδια, ώστε να πρέπει να απορριφθεί, και ποία είναι τελικώς η δημιουργούμενη από την οριστικοποίηση των αρχικών εγγραφών νομική κατάσταση περί τα εγγραπτέα δικαιώματα.

Δείτε περισσότερα εδώ.