Καλάθι Το προϊόν “Συνδρομή” έχει προστεθεί στο καλάθι σας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2023
ΙSBN11089717
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ21x28
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας

Τα “Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου” είναι το πρώτο νομικό περιοδικό αμιγώς ιδιωτικού δικαίου που κυκλοφορεί στην χώρα μας. Στόχος του είναι η κάλυψη των αναγκών του νομικού (δικαστή, δικηγόρου, ερευνητή) που ασχολείται με το ιδιωτικό δίκαιο. Το κύριο μέρος του περιοδικού είναι αφιερωμένο στην νομολογία, η οποία παρατίθεται όχι απλώς κατά την ιεραρχική σειρά του εκδώσαντος κάθε απόφαση δικαστηρίου, αλλά προεχόντως με βάση την θεματική ενότητα στην οποία ανήκει. Του κειμένου της δημοσιευόμενης απόφασης προηγείται περίληψη και υπόμνημα με τις διατάξεις που αποτέλεσαν αντικείμενο ερμηνείας, ενώ πολλές αποφάσεις συνοδεύονται από «ενημερωτικά σημειώματα» ή από «παρατηρήσεις-σχόλια», ούτως ώστε ο αναγνώστης να εισάγεται στην προβληματική του θέματος που αποτέλεσε αντικείμενο της αποφάσεως και ταυτόχρονα να αποκτά μια εικόνα της σχετικής θεωρίας και νομολογίας. Παράλληλα, σε κάθε τεύχος περιέχονται μελέτες (άρθρα, γνωμοδοτήσεις κ.λπ.) που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την έρευνα και την νομική πράξη, συνδυάζοντας την θεωρητική θεμελίωση με την πρακτική προσέγγιση. Σε κάθε τεύχος παρατίθεται αναλυτικό ευρετήριο των δημοσιευομένων αποφάσεων, καθώς και λημματικό ευρετήριο.
Όσο διαρκεί η συνδρομή σας, έχετε πρόσβαση στο online αρχείο του περιοδικού με όλα τα μέχρι σήμερα εκδοθέντα τεύχη, καθώς και στο πακέτο νομοθεσίας αστικού δικαίου, με διαρκή ενημέρωση.