ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Ερμηνεία - Εφαρμογή

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2020
ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ1346
ΙSBN978-960-420-823-4
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας

Στο επίτομο αυτό έργο επιχειρείται μια συνοπτική κατ’ άρθρον ερμηνεία του Ποινικού Κώδικα. Εκτίθενται εν συντομία τα πορίσματα των διαφόρων θεωριών και πιο εξαντλητικά αυτά της νομολογίας. Η κατάταξη της ύλης είναι συστηματική, ώστε να εντοπίζεται από τον αναγνώστη σε βραχύτατο χρόνο, κάτω από το αντίστοιχο άρθρο του Ποινικού Κώδικα, η απάντηση στα ερωτήματά του. Εκτός από την ανάπτυξη των στοιχείων της ειδικής υπόστασης κάθε εγκλήματος, υπό τα επιμέρους άρθρα γίνεται ειδική αναφορά στα προβλήματα απόπειρας, συμμετοχής και συρροής, αναπτύσσονται δε και τα συναφή δικονομικά ζητήματα (π.χ. τα σχετικά με την μεταβολή της κατηγορίας, τον αναιρετικό έλεγχο της αιτιολογίας κ.λπ.).
Η παρούσα 4η έκδοση κατέστη επιβεβλημένη μετά την θέση σε ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα με τον Ν. 4619/2019. Η νέα έκδοση παρακολουθεί κριτικά όλες τις νομοθετικές παρεμβάσεις που συνδέονται με την νέα μορφή του Κώδικα, τόσο στο επίπεδο των ποινών, όσο και στα στοιχεία της αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης των κατ’ ιδίαν εγκλημάτων. Η προσπάθεια κριτικής αντιπαράθεσης με τις επιλογές του νομοθέτη κατέστη ακόμη πιο δύσκολη κατά την διάρκεια της συγγραφής, με δεδομένη την εν τω μεταξύ θέση σε ισχύ του Ν. 4637/2019, με τον οποίο επήλθαν σημαντικές νομοθετικές μεταβολές στο κείμενο του Κώδικα που είχε τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιουλίου 2019.
Η μετάβαση στον νέο Ποινικό Κώδικα αποτέλεσε και μια ευκαιρία για εκ νέου επεξεργασία και ενημέρωση της νομολογίας των δικαστηρίων που εξεδόθη εν τω μεταξύ υπό το καθεστώς ισχύος του προηγούμενου Ποινικού Κώδικα. Η παράθεσή της κρίθηκε αναγκαία, στο μέτρο κατά το οποίο αφενός μεν αυτή μπορεί να βοηθήσει στην ερμηνεία και εφαρμογή και του νέου Κώδικα, αφετέρου δε επηρεάζει την έκβαση της ποινικής δίκης με δεδομένη την ισχύ της αρχής της αναδρομικής εφαρμογής της ευμενέστερης για τον κατηγορούμενο ουσιαστικής ποινικής διατάξεως.