Καλάθι Το προϊόν “Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας & συναφή νομοθετήματα - Κώδικας Τσέπης 6” έχει προστεθεί στο καλάθι σας.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΝΑΦΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΣΕΠΗΣ 6

Ενημέρωση: Μάιος 2018

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2018
ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ604
ΙSBN978-960-420-677-3
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ10x14
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΚωδικοποίηση

Η 6η έκδοση του έργου «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας & συναφή νομοθετήματα» κατέστη επιβεβλημένη μετά τις εκσυγχρονιστικές αλλαγές που επήλθαν αφενός μεν στον ίδιο τον ΚΟΚ με σειρά νόμων, εκ των οποίων τελευταίος υπήρξε ο Ν. 4530/2018, αφετέρου δε στα παρεμφερή νομοθετήματα σχετικά με την εν γένει οδική κυκλοφορία και συμπεριφορά με σειρά Υπουργικών Αποφάσεων και Προεδρικών Διαταγμάτων, κυρίως σε συμμόρφωση προς Ευρωπαϊκές Οδηγίες.
Σκοπός της παρούσας ευσύνοπτης συλλογής είναι να καταγράψει και να συστηματοποιήσει τα σημαντικότερα σχετικά με την οδική κυκλοφορία νομοθετήματα, τα οποία διακρίνονται σε τέσσερεις ευρύτερες θεματικές ενότητες: (α) Στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 2696/1999), (β) στην Οδική Συμπεριφορά (Κ.Υ.Α. οικ. 21504/2601/11.4.2007, Κ.Υ.Α. 2500/15/135-ι΄/6.9.2011, Π.Δ. 70/2014), (γ) στην Εκπαίδευση και Εξέταση Οδηγών (Π.Δ. 51/2012, Υ.Α. Α3/οικ. 50984/7947/22.11.2013) και (δ) στην Οδική Ασφάλεια (Π.Δ. 287/2001, Ν. 3446/2006). Στο τέλος του έργου παρατίθεται ο “Πίνακας Σχεδίων Πινακιδίων Σήμανσης Οδών”.
Και στον παρόντα Κώδικα τηρήθηκε το νέο, πρακτικό σχήμα που υιοθετήθηκε για την σειρά των Κωδίκων Τσέπης, το οποίο παρέχει την δυνατότητα για χρήση μεγαλύτερων τυπογραφικών στοιχείων, έτσι ώστε το νομοθετικό κείμενο να καθίσταται ευανάγνωστο. Στον πίνακα νομοθετικών μεταβολών, που συνοδεύει πάντοτε το εκάστοτε παρατιθέμενο νομοθέτημα, μνημονεύονται όλες οι επελθούσες μέχρι σήμερα μεταβολές (προσθήκη διατάξεων, αντικατάσταση, τροποποίηση, κατάργηση, επαναφορά σε ισχύ, νέα αρίθμηση κ.λπ.), σε αντίστροφη χρονολογική σειρά.