ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2016
ΣΕΛΙΔΕΣ272
ΙSBN978-960-420-540-0
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΔιδακτικό βοήθημα
ΚΩΔ.ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ33153418

Στο βιβλίο αυτό περιέχονται επιλεγμένες συνθετικές ασκήσεις αστικού και αστικού δικονομικού δικαίου με υποδείγματα λύσεων. Ο αριθμός τους είναι σκοπίμως περιορισμένος: Δεν επιχειρείται η πραγμάτευση ολόκληρης της ύλης του αστικού ή του αστικού δικονομικού δικαίου, αλλά, με αναφορά σε ορισμένες κεντρικές θεματικές ενότητες των δύο κλάδων, επιδιώκεται ιδίως η εξοικείωση του νέου νομικού με τη μέθοδο επίλυσης πρακτικών προβλημάτων. Η δομή των ασκήσεων είναι ιδιαιτέρως διδακτική: Στην αρχή μνημονεύονται εν είδει υπότιτλου τα θεωρητικά ζητήματα που πρόκειται να αναλυθούν. Μετά από ένα σύντομο ιστορικό, παρατίθενται συγκεντρωμένα τα ερωτήματα τόσο του ουσιαστικού όσο και του δικονομικού δικαίου και ακολουθεί η θεωρητική ανάπτυξη της συναφούς ενότητας του ουσιαστικού δικαίου και συντομότερη τοποθέτηση επί των δικονομικών ζητημάτων. Στη συνέχεια δίνεται απάντηση στα επιμέρους ερωτήματα με τη σειρά που έχουν τεθεί. Στο τέλος κάθε άσκησης προτείνεται ενδεικτική βιβλιογραφία για περαιτέρω εμβάθυνση στα εκάστοτε κρίσιμα ερμηνευτικά ζητήματα.

Η μεθοδολογική προσέγγιση είναι “αυστηρότερη” στις απαντήσεις των δικονομικών ερωτημάτων και πιο “ελεύθερη” στις απαντήσεις των ερωτημάτων ουσιαστικού δικαίου. Έτσι ο αναγνώστης έρχεται σε επαφή με ποικίλες μεθόδους προσέγγισης των πρακτικών προβλημάτων και μπορεί να επιλέξει εκείνη που τον βοηθά να εργάζεται αποτελεσματικότερα.
Με βάση όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά της η παρούσα συλλογή αποτελεί πολύτιμο βοήθημα όχι μόνο για φοιτητές (προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς), αλλά και για ασκούμενους/νέους δικηγόρους, καθώς επίσης για υποψήφιους δικαστικούς λειτουργούς.