Κιτσαράς Λάμπρος

Βιβλία

Αναπληρωτής Καθηγητής Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών. LL.M. Πανεπιστημίου Freiburg i. Br. Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο. Έχει διατελέσει Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών της Κτηματολόγιο Α.Ε. και Αντιπρόεδρος της ίδιας εταιρείας. Μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών. Διετέλεσε Νομικός Σύμβουλος της Εκκλησίας της Ελλάδος σε θέματα ακίνητης περιουσίας. Έχει συγγράψει μονογραφίες, άρθρα, μελέτες στο Αστικό και Δικονομικό Δίκαιο. Μέλος πολλών Επιστημονικών Ενώσεων, τ. μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Ελλήνων Αστικολόγων.