ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2013
ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ1336
ΙSBN978-960-420-517-2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΕγχειρίδιο

Στην εποχή μας και στα επόμενα χρόνια η σημασία και η σπουδαιότητα του Κληρονομικού Δικαίου θα γίνονται όλο και μεγαλύτερες, γιατί τώρα περιέρχεται στην επόμενη γενεά ο πλούτος που αποκτήθηκε και συσσωρεύθηκε μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Την παρούσα δεύτερη έκδοση του «Κληρονομικού Δικαίου», μόλις τρία χρόνια μετά την αρχική κυκλοφόρηση του βιβλίου (2010), κατέστησαν αναγκαία οι νόμοι 3994/2011 και 4055/2012 που τροποποίησαν, συμπλήρωσαν ή αντικατέστησαν ικανό αριθμό διατάξεων του Αστικού Κώδικα και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως π.χ. τις διατάξεις του ΑΚ περί δημοσιεύσεως διαθηκών (άρθρα 1769-1774, 1776), διατάξεις από το κεφάλαιο περί κληρονομητηρίου (άρθρα 1956-1961) καθώς και τις διατάξεις του ΚΠολΔ για την εγγραφή στα βιβλία διεκδικήσεων (άρθρ. 220) ή την υπαγωγή και της αναγνωριστικής αγωγής (άρθρ. 70) στο τέλος δικαστικού ενσήμου.

Με την ευκαιρία αυτή ο συγγραφέας, συμπλήρωσε ή εμβάθυνε ορισμένα σημεία του έργου παίρνοντας αφορμή καθώς και ιδέες είτε από νεότερες δικαστικές αποφάσεις είτε από πρόσφατες επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Ιδιαιτέρως επισημαίνει ο συγγραφέας αυτό που συνάγεται από τη συνεχώς παραγόμενη νομολογία των δικαστηρίων μας και από τη διαρκώς εμπλουτιζόμενη με μονογραφίες και μελέτες βιβλιογραφία: Αφενός την κοινωνική λειτουργία του Κληρονομικού Δικαίου, που δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με απλή «γραμματική» ερμηνεία των διατάξεων του ΑΚ, και αφετέρου τον περίπλοκο και δυσνόητο χαρακτήρα ορισμένων από τους κανόνες του, που δημιουργεί πολλές δυσκολίες στον νομικό της πράξης.