ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

12 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΤΕΥΧΗ - 12η ενημέρωση: Ν. 4640/2019, Διορθώσεις σφαλμάτων της 4.12.2019

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2020
ΣΕΛΙΔΕΣ1340
ΙSBN978-960-420-479-3
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ14x21
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΚωδικοποίηση

Η “Βασική Νομοθεσία” σε μια νέα, χρηστική έκδοση: Οι σημαντικότεροι κώδικες, θεμελιώδεις διεθνείς συμβάσεις και επιλεγμένα νομοθετήματα, σε κινητά τεύχη!

Η έκδοση αυτή κυκλοφορεί προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου, ραγδαία εξελισσόμενου νομοθετικού περιβάλλοντος. Η συλλογή είναι δομημένη σε ένα νέο format: Πλέον οι σημαντικότεροι κώδικες, θεμελιώδεις διεθνείς συμβάσεις, καθώς και επιλεγμένα νομοθετήματα βρίσκονται αυτόνομα σε κινητά τεύχη, που περιέχονται σε ένα πολυτελές ντοσιέ. Έτσι, ο χρήστης της Βασικής Νομοθεσίας είναι απαλλαγμένος από την ανάγκη για καθημερινή μεταφορά των γνωστών πολυσέλιδων νομοθετικών κωδίκων. Το βασικό “σώμα” του έργου αποκτάται μία μόνο φορά, κατά την αρχική αγορά του προϊόντος, εν συνεχεία δε η επιβάρυνση αφορά μόνο το κόστος που αντιστοιχεί στο νομοθέτημα το οποίο υφίσταται νομοθετική μεταβολή. Η εκδοτική πλατφόρμα στην οποία βασίζεται το έργο (κινητά ντοσιέ, αυτονομία επιμέρους κωδίκων ή και τμημάτων τους κ.λπ.) εξασφαλίζει την δυνατότητα ενημέρωσης των αναγνωστών μόλις υπάρξει νομοθετική μεταβολή.

Στην συλλογή περιέχονται τα ακόλουθα νομοθετήματα: • το Σύνταγμα της Ελλάδας • η ΕΣΔΑ, το ΔΣΑΠΔ (με τα Πρωτόκολλά τους) και ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ΕΕ • ο Αστικός Κώδικας (με τον Εισαγωγικό του Νόμο) • ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (με τον Εισαγωγικό του Νόμο) • ο Ποινικός Κώδικας • ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας • ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας • ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας • ο Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. • το Π.Δ. 34/1995 «περί εμπορικών μισθώσεων» • ο Ν. 2251/1994 για την «προστασία των καταναλωτών» (όπως κωδικοποιήθηκε με την Υ.Α. 5338/2018) • ο Πτωχευτικός Κώδικας και ο Ν. 3869/2010 για την “ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων”.

Ήδη κυκλοφορεί η 12η ενημέρωση (Ιανουάριος 2020), η οποία κατέστη αναγκαία μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τους νόμους 4509/2017, 4590/2019, 4598/2019, 4604/2019,

4619/2019 (“Κύρωση του Ποινικού Κώδικα”), 4620/2019 (“Κύρωση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας”), 4622/2019, 4623/2019, 4635/2019, 4637/2019, 4638/2019, 4640/2019, το Ψήφισμα της 25.11.2019 της Θ΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων, την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 27.6.2019, καθώς και τις Διορθώσεις σφαλμάτων της 16.7.2019, της 4.11.2019 και της 4.12.2019. Έτσι, στην παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνονται τα ακόλουθα τεύχη:

1. Σύνταγμα

5. Ποινικός Κώδικας

6.1. Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (άρθρα 1-319)

6.2. Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (άρθρα 320-592)

7. Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας

9. Υπαλληλικός Κώδικας