Καλάθι Το προϊόν “Βασική Νομοθεσία - Τόμοι Ι & ΙΙ” έχει προστεθεί στο καλάθι σας.

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΟΜΟΙ Ι-ΙΙ

12 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΤΕΥΧΗ - 15η ενημέρωση: Ιανουάριος 2023

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2023
ΣΕΛΙΔΕΣ1540
ΙSBN978-960-420-479-3
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ14x21
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΚωδικοποίηση

Η “Βασική Νομοθεσία” σε μια νέα, χρηστική έκδοση: Οι σημαντικότεροι κώδικες, θεμελιώδεις διεθνείς συμβάσεις και επιλεγμένα νομοθετήματα, σε κινητά τεύχη!

Η έκδοση αυτή κυκλοφορεί προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου, ραγδαία εξελισσόμενου νομοθετικού περιβάλλοντος. Η συλλογή είναι δομημένη σε ένα νέο format: Πλέον οι σημαντικότεροι κώδικες, θεμελιώδεις διεθνείς συμβάσεις, καθώς και επιλεγμένα νομοθετήματα βρίσκονται αυτόνομα σε κινητά τεύχη, που περιέχονται σε δύο πολυτελή ντοσιέ. Έτσι, ο χρήστης της Βασικής Νομοθεσίας είναι απαλλαγμένος από την ανάγκη για καθημερινή μεταφορά των γνωστών πολυσέλιδων νομοθετικών κωδίκων. Το βασικό “σώμα” του έργου αποκτάται μία μόνο φορά, κατά την αρχική αγορά του προϊόντος, εν συνεχεία δε η επιβάρυνση αφορά μόνο το κόστος που αντιστοιχεί στο νομοθέτημα το οποίο υφίσταται νομοθετική μεταβολή. Η εκδοτική πλατφόρμα στην οποία βασίζεται το έργο (κινητά ντοσιέ, αυτονομία επιμέρους κωδίκων ή και τμημάτων τους κ.λπ.) εξασφαλίζει την δυνατότητα ενημέρωσης των αναγνωστών μόλις υπάρξει νομοθετική μεταβολή.

Η συλλογή αποτελείται από είκοσι τεύχη:

ΤΟΜΟΣ Ι

1             Σύνταγμα της Ελλάδας

2             Διεθνείς Συμβάσεις (ΕΣΔΑ, ΔΣΑΠΔ, Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ΕΕ)

3.1          Αστικός Κώδικας (άρθρα 1-784)

3.2          Αστικός Κώδικας (άρθρα 785-1588)

3.3          Αστικός Κώδικας (1589-2035 & ΕισΝΑΚ)

4.1          Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (άρθρα 1-334)

4.2          Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (άρθρα 335-903)

4.3          Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (άρθρα 904-1054 & ΕισΝΚΠολΔ)

5.1          Ποινικός Κώδικας (άρθρα 1-234)

5.2          Ποινικός Κώδικας (άρθρα 235-469)

ΤΟΜΟΣ ΙΙ

6.1          Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (άρθρα 1-238)

6.2          Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (άρθρα 239-408)

6.3          Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (άρθρα 409-593)

7             Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας

8             Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας

9             Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

10           Εμπορικές Μισθώσεις

11           Προστασία Καταναλωτών

12.Α       Πτωχευτικός Κώδικας & Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα

12.Β       Ρύθμιση οφειλών & Παροχή δεύτερης ευκαιρίας

 

Ήδη κυκλοφορεί η νέα 15η ενημέρωση (Ιανουάριος 2023) του έργου Βασική Νομοθεσία, η οποία κατέστη αναγκαία μετά τις σημαντικές νομοθετικές μεταρρυθμίσεις του τελευταίου έτους.

Στην 15η ενημέρωση (Ιανουάριος 2023) περιέχονται όλες οι τροποποιήσεις που επήλθαν με τους νόμους 4778/2021, 4908/2022, 4912/2022, 4915/2022, 4937/2022, 4938/2022, 4941/2022, 4947/2022, 4954/2022, 4958/2022, 4962/2022, 4963/2022, 4967/2022, 4972/2022, 4990/2022, 4995/2022, 5001/2022, 5002/2022, 5003/2022 και 5005/2022, καθώς και με το προεδρικό διάταγμα 76/2022.

Σημαντικές αλλαγές αναμένεται να επέλθουν και στις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο τεύχος της Προστασίας του Καταναλωτή (τ. 11). Η αντικατάσταση του εν λόγω τεύχους (τ. 11) θα πραγματοποιηθεί σε επόμενη ενημέρωση, μετά την ψήφιση των σχετικών νομοθετικών μεταβολών και την δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.