Καλάθι Το προϊόν “Όρια νόμιμης λειτουργίας συλλογικών οργάνων σωματείων, συνδικαλιστικών οργανώσεων & συνεταιρισμών” έχει προστεθεί στο καλάθι σας.

Αθανάσιος Γ. Κρητικός

ΟΡΙΑ ΝΟΜΙΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ, ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Νομολογία, νομοθεσία, θεωρία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2009
ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ592
ΙSBN978-960-420-390-1
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΕγχειρίδιο

Η σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν στην οικονομική, κυρίως, ζωή τα σωματεία και ιδιαίτερα οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, χωρίς να παραγνωρίζεται και η συμμετοχή των συνεταιρισμών. Τα μορφώματα αυτά εκφράζουν τη βούλησή τους με τα συλλογικά τους όργανα, δηλαδή βασικώς η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο. Τούτο γίνεται με τις εκάστοτε λαμβανόμενες αποφάσεις. Οι τελευταίες πολλές φορές εμφανίζουν ελαττώματα είτε ως προς τη διαδικασία λήψεώς τους είτε ως προς το περιεχόμενό τους. Στο έργο του συγγραφέα, που κυκλοφορεί σε δεύτερη αναθεωρημένη έκδοση, καταβάλλεται προσπάθεια για μία σφαιρική παρουσίαση των συνηθέστερων ελαττωμάτων των αποφάσεων των παραπάνω βασικών συλλογικών οργάνων, των συνεπειών τους στο κύρος της αποφάσεως και των ενδίκων βοηθημάτων που προσφέρει η έννομη τάξη για τη διαπίστωση των ελαττωμάτων και την ανατροπή της αποφάσεως. Κατά την επεξεργασία των διαφόρων θεμάτων λαμβάνονται υπόψη η θεωρία και η νομολογία, έναντι των οποίων ο συγγραφέας, όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο, λαμβάνει και κριτική στάση. Κατά την έρευνα των επιμέρους θεμάτων καταβλήθηκε προσπάθεια να αξιολογηθεί η πλειονότητα των σχετικών αποφάσεων που έχουν δημοσιευθεί σε νομικά περιοδικά, ενώ παράλληλα έχουν ληφθεί υπόψη οι επελθούσες νομοθετικές μεταβολές, που ενίοτε επιβάλλουν διαφοροποίηση της θέσεως του συγγραφέα. Με τη μορφή και την ύλη που καλύπτει το έργο είναι χρήσιμο σε κάθε δικηγόρο, δικαστή και άνθρωπο της πράξεως που ενδιαφέρεται για τα θέματα του σωματειακού και συνδικαλιστικού δικαίου.