Τραπεζικό Δίκαιο

Όλα τα βιβλία

Τραπεζικό Δίκαιο

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Μούζουλας Σπήλιος Έτος Έκδοσης: 2019
ISBN: 978-960-420-754-1
36€

ΔΙΚΑΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Καλλιμόπουλος Γεώργιος, Καραγιάννης Κωνσταντίνος, Τσολακίδης Ζαφείριος Έτος Έκδοσης: 2019
ISBN: 978-960-420-742-8
70€

ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Ρούσσης Δημήτριος Έτος Έκδοσης: 2010
ISBN: 978-960-420-444-1
40€ - 36€

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Βελέντζας Γιάννης Έτος Έκδοσης: 2005
ISBN: 000-000-873-9
55.39€ - 49.85€

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΝΕΓΓΥΑ ΠΙΣΤΩΣΗ.ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ

Θέμελη Χρυσάνθη Έτος Έκδοσης: 2003
ISBN: 960-92110-2-X
40€ - 36€

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΑΞΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ & ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1990-2002

Βελέντζας Γιάννης Έτος Έκδοσης: 2002
ISBN: 000-008-729-4
73.15€ - 65.84€

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Γεωργακόπουλος Λεωνίδας Έτος Έκδοσης: 1999
ISBN: 960-420-085-2
23.5€ - 21.15€

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Κυνηγόπουλος Ιωάννης Έτος Έκδοσης: 1999
ISBN: 960-420-090-9
11.5€ - 10.35€

ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ) ΚΑΙ (ΕΛΛΗΝΙΚΟ) ΔΙΚΑΙΟ

Καλαμίτσης Σωτήρης Έτος Έκδοσης: 1995
ISBN: 960-350-018-6
23.5€ - 21.15€