ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2019
ΣΕΛΙΔΕΣ267
ΙSBN978-960-420-754-1
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΜονογραφία
ΚΩΔ.ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ86199456

Με δεδομένη την ανάπτυξη της αγοράς συμμετοχικής χρηματοδότησης, αλλά και τις νομοθετικές εξελίξεις, οι οποίες οδηγούν στη δημιουργία ενός νομικού καθεστώτος που διέπει τη συμμετοχική χρηματοδότηση, το πρακτικό και θεωρητικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει η παρούσα μονογραφία, η πρώτη στην ελληνική βιβλιογραφία για το συγκεκριμένο θέμα, αναδεικνύεται σημαντικό.

Ύστερα από μία σκιαγράφηση του τρόπου λειτουργίας των διαφόρων μοντέλων συμμετοχικής χρηματοδότησης, με αναφορά σε σχετικά πρακτικά παραδείγματα και με βάση τον ρόλο που διαδραματίζει η πλατφόρμα για τη συγκέντρωση κεφαλαίων, αναλύεται διεξοδικά η ελληνική νομοθεσία γι’ αυτή τη μορφή χρηματοδότησης, από τη σκοπιά του δικαίου της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, του δικαίου του καταναλωτή, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και άλλων ειδικών κανονιστικών ρυθμίσεων. Επιπρόσθετα, αντικείμενο σχολιασμού αποτελεί και η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο στις αρχές Απριλίου του τρέχοντος έτους και που αναμένεται να οριστικοποιηθεί άμεσα, χωρίς ουσιαστικές αλλαγές.