Εμπράγματο Δίκαιο

Όλα τα βιβλία

Εμπράγματο Δίκαιο

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Έτος Έκδοσης: 2013
ISBN: 978-960-420-519-6
170€

Η ΑΤΕΛΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

Κιτσαράς Λάμπρος Έτος Έκδοσης: 2013
ISBN: 978-960-420-518-9
45€ - 40.5€

Η ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Τσολακίδης Ζαφείριος Έτος Έκδοσης: 2013
ISBN: 978-960-420-536-3
48€ - 43.2€

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Βασιλείου Κώστας Έτος Έκδοσης: 2010
ISBN: 978-960-6817-26-7
80€

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Κωνσταντίνου Γεώργιος Έτος Έκδοσης: 2009
ISBN: 978-960-420-407-6
50€ - 45€

ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Καράκωστας Ιωάννης Έτος Έκδοσης: 2009
ISBN: 978-960-420-409-0
20€ - 18€

ΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Παπαδόπουλος Κων/νος Έτος Έκδοσης: 1992
ISBN: 0000-7050-20
30€

ΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Παπαδόπουλος Κων/νος Έτος Έκδοσης: 1989
ISBN: 0000-7050-13
30€

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ, ΚΑΤ΄ΑΡΘΡΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ, ΤΟΜΟΙ 5ος-6ος

Έτος Έκδοσης: 1985
ISBN: 960-420-016-X
95€ - 85.5€

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

Μπαλής Γεώργιος Έτος Έκδοσης: 1961
ISBN: 978-000-059-101-3
80€