Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι

Βασικές αρχές του κράτους δικαίου, ο νέος Ποινικός Κώδικας και οι τροποποιήσεις του

Η μελέτη επιχειρεί να αξιολογήσει το νέο Ποινικό Κώδικα και τις τροποποιήσεις του με βάση τη συμφωνία τους προς τις αρχές του κράτους δικαίου. Σε ένα συστηματικά δομημένο πλαίσιο επιλεγμένων βασικών διατάξεων αναδεικνύονται τόσο ρυθμίσεις του νέου Κώδικα οι οποίες αποτελούν εκφάνσεις στήριξης του κράτους δικαίου, όσο όμως και τέτοιες που δημιουργούν προβλήματα σεβασμού των δικαιοκρατικών αρχών. Στη βάση της ανάλυσης αυτής, και προτάσσοντας τη μεγάλη σημασία των θετικών τομών που έκανε ο νέος Ποινικών Κώδικας, η μελέτη επιχειρηματολογεί για την παραπέρα στήριξη της πραγμάτωσης του κράτους δικαίου και με όσα θα άξιζε ακόμη να βελτιωθούν.

 

Δείτε περισσότερα εδώ.