ΤρΠλημΘεσ 8468/2018

Μη συμμόρφωση σε διάταξη δικαστικής απόφασης (άρ. 232Α ΠΚ)

Η διαταγή δικαστηρίου για αναστολή εκτέλεσης των αποφάσεων σφράγισης της επιχείρησης, με τον όρο ότι το κατάστημα θα λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα άδεια και τις υγειονομικές διατάξεις, δεν συνιστά επιβολή στον κατηγορούμενο υποχρέωσης συμμόρφωσης σε πράξη, υπό την έννοια του άρ. 232Α ΠΚ, και άρα με την παραβίαση του ανωτέρω όρου δεν στοιχειοθετείται το έγκλημα της μη συμμόρφωσης σε διάταξη δικαστικής απόφασης.

Δείτε περισσότερα εδώ.