ΤρΠλημΑθ 3277/2018

Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του με την χρήση τεχνολογιών πληροφορικής

Με την διάταξη του άρ. 337 παρ. 3 ΠΚ επιδιώκεται η προστασία των ανηλίκων από τις σύγχρονες μορφές προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας που εκδηλώνονται με την χρήση τεχνολογιών πληροφορικής, χωρίς να υπάρχει συνεύρεση ή ερωτική επαφή. Η προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας μέσω τεχνολογιών πληροφορικής συνιστά ιδιώνυμο έγκλημα. Η συναίνεση του ανηλίκου ή η παρ’ αυτού πρωτοβουλία ή και πρόκληση δεν έχουν σημασία για την στοιχειοθέτηση του εγκλήματος, δεν απαιτείται δε ο ανήλικος να ενοχλείται από την πράξη του δράστη. Κηρύσσεται ένοχος για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου που δεν συμπλήρωσε τα δεκαπέντε έτη με την χρήση τεχνολογιών πληροφορικής ο κατηγορούμενος, ο οποίος, αφού επεδίωξε μέσω της τακτικής επικοινωνίας σε ουδέτερο και φιλικό τόνο με τον ανήλικο την καλλιέργεια σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ τους, μετέβαλε σταδιακά το περιεχόμενο των μηνυμάτων του προσδίδοντας σε αυτά έντονο σεξουαλικό χαρακτήρα, προσβάλλοντας έτσι με ασελγείς προτάσεις την γενετήσια αξιοπρέπεια του ανηλίκου, απορρίπτεται δε ο ισχυρισμός του κατηγορουμένου ότι η πράξη του έμεινε στο στάδιο της απόπειρας, καθόσον το έγκλημα περατώθηκε με την απεύθυνση προς τον ανήλικο ρητών προτάσεων για την τέλεση ασελγών πράξεων, ενώ για την στοιχειοθέτηση του εγκλήματος δεν απαιτείται ο ανήλικος να ενοχλήθηκε από τις ως άνω προτάσεις