Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών 2959/2022

Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο (Ν. 1882/1990)

Η είσπραξη των χρεών προς την Εκκλησία της Ελλάδος είναι δυνατόν να ανατίθεται στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες· αυτό δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της απαίτησης ως ιδιωτικής ή δημόσιας. – Χρέος από ιδιωτική σύμβαση, όπως η μίσθωση, με την Εκκλησία της Ελλάδος δεν αποτελεί χρέος με δημόσιο χαρακτήρα και για τον λόγο αυτό δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα χρεών της ΔΟΥ, ούτε να συνυπολογίζεται για το συνολικό ύψος του χρέους η μη καταβολή του οποίου στοιχειοθετεί το αδίκημα του άρ. 25 του Ν. 1882/1990.

Δείτε περισσότερα εδώ.