Τριμελές Εφετείο Αθηνών 1400/2023

Φορολογικά αδικήματα. Υποκρυπτόμενοι έμποροι ως αυτουργοί ή συνεργοί.

Αυτουργοί ή συνεργοί των αδικημάτων τα οποία τυποποιούνται στον ΚΦΔ δύνανται να είναι μεταξύ άλλων και όσοι φέρουν την ιδιότητα του υποκρυπτόμενου εμπόρου (εν τοις πράγμασι διαχειριστή), μόνον εφόσον ασκούν εξουσίες και αρμοδιότητες που αρμόζουν σε πρόσωπο το οποίο κατέχει εξουσία εκπροσωπευτική ή διαχειριστική των εταιρικών υποθέσεων ή το οποίο, στην περίπτωση ατομικής επιχείρησης, λαμβάνει το σύνολο των αποφάσεων που την αφορούν. Πρόσωπα τα οποία δεν διαθέτουν την διαχειριστική ή την εκπροσωπευτική εξουσία των εταιρικών υποθέσεων δεν λογίζονται ως υποκρυπτόμενοι έμποροι. Κρίνεται αθώος ο εκκαλών-κατηγορούμενος για την πράξη της έκδοσης εικονικών τιμολογίων ως εν τοις πράγμασι διαχειριστής δύο εταιρειών, διότι η διαχείριση των εταιρειών ανήκε στα καταστατικά όργανα αυτών, ενώ ο κατηγορούμενος ως υπάλληλος της λήπτριας εταιρείας δεν είχε καμία εξουσία διαχείρισης των εταιρειών από τις οποίες εκδόθηκαν τα επίμαχα τιμολόγια.

Δείτε περισσότερα εδώ.