Τριμελές Αναθεωρητικό Δικαστήριο 70/2021

Παύση ποινικής δίωξης λόγω υφ’ όρον παραγραφής κατόπιν μεταβολής της κατηγορίας από επικίνδυνη σε απλή σωματική βλάβη. Διαχρονικό δίκαιο.

Με το άρ. 2 νΠΚ δεν αποκλείεται να εφαρμοστεί εν μέρει ο παλαιός και εν μέρει ο νεότερος νόμος, με επιλογή των ευμενέστερων διατάξεων καθενός από αυτούς, χωρίς αυτό να συνιστά διάπλαση νέου νόμου και επέμβαση της δικαστικής εξουσίας στο έργο της νομοθετικής. Οι διατάξεις των άρ. 308 παρ. 1 εδ. α΄ νΠΚ για την απλή σωματική βλάβη και 309 νΠΚ για την επικίνδυνη σωματική βλάβη είναι ευμενέστερες έναντι των αντιστοίχων του πΠΚ. Στοιχεία απλής και επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Ποια είναι τα κριτήρια προσδιορισμού της επικινδυνότητας του τρόπου τέλεσης, ως στοιχείου της δυνατότητας κινδύνου στην επικίνδυνη σωματική βλάβη. Πότε είναι ανεπίτρεπτη η μεταβολή της κατηγορίας. Συνιστά βελτίωση της κατηγορίας η μεταβολή από επικίνδυνη σε απλή σωματική βλάβη. Μεταξύ των ειδικών διατάξεων παραγραφής του άρ. 8 του Ν. 4411/2016 και 63 παρ. 1 και 2 του Ν. 4689/2020, ευμενέστερες και άρα εφαρμοστέες είναι οι διατάξεις του άρ. 8 του Ν. 4411/2016, καθόσον με αυτές διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του θεσμού της υφ’ όρον παραγραφής, περιλαμβανομένων και των πλημμελημάτων που τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης μέχρι δύο έτη ή χρηματική ποινή ή και με τις δύο ποινές. Μετατρέπεται η κατηγορία από επικίνδυνη σε απλή σωματική βλάβη, επειδή, όπως αποδείχθηκε, η πράξη στην οποία προέβη ο κατηγορούμενος, ήτοι η απτική επαφή και συγκεκριμένα η επακούμβηση της χειρός του στον ογδοντάχρονο παθόντα, χωρίς να συνίσταται η επαφή αυτή σε “γροθιά” και χωρίς να είναι ισχυρής εντάσεως, δεν δύναται να συνδεθεί με τα ευρήματα της αξονικής τομογραφίας που διενεργήθηκε μετά το συμβάν, διότι η φύση του εν λόγω χτυπήματος, το οποίο κινείται εντός των ορίων της απωθητικής δράσης, δεν εγκαθιδρύει άνευ ετέρου ισχυρό κίνδυνο απώλειας ισορροπίας, ακόμα και όταν στρέφεται εις βάρος ηλικιωμένου με βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό, ήτοι εις βάρος ατόμου με ασθενείς δυνάμεις. Παύει οριστικώς η ποινική δίωξη λόγω υφ’ όρον παραγραφής, εφαρμοζομένου του άρ. 8 του Ν. 4411/2016, κατόπιν μεταβολής της κατηγορίας από το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης σε απλή.

Δείτε περισσότερα εδώ.