ΤρΕφΑθ 1404/2018

Έγκληση επί πλημμελήματος τελεσθέντος στην αλλοδαπή από ημεδαπό

Για την εφαρμογή των ελληνικών ποινικών νόμων για πράξη διαπραχθείσα από ημεδαπό στην αλλοδαπή, η οποία χαρακτηρίζεται από αυτούς ως πλημμέλημα, απαιτείται, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρ. 6 ΠΚ, ως εξωτερικός μεν όρος του αξιοποίνου να είναι η εν λόγω πράξη αξιόποινη και κατά τους νόμους της χώρας όπου τελέσθηκε, ως δικονομική δε προϋπόθεση είτε αίτηση της κυβέρνησης της συγκεκριμένης χώρας είτε έγκληση του παθόντος. Η έγκληση πρέπει να υποβληθεί από τον αμέσως παθόντα εκ του εγκλήματος εντός της προβλεπόμενης στο άρ. 117 παρ. 1 ΠΚ τρίμηνης προθεσμίας από την ημέρα κατά την οποία ο τελευταίος έλαβε γνώση της πράξης και του προσώπου του δράστη, αδιαφόρως αν το πλημμέλημα τιμωρείται στην ημεδαπή κατ’ έγκλησιν ή αυτεπαγγέλτως. Παύει οριστικώς η ποινική δίωξη για το πλημμέλημα της χρήσης πλαστού εγγράφου, πράξη φερομένη ως τελεσθείσα στην αλλοδαπή στις 8.3.2010 από την κατηγορουμένη, η οποία επέδειξε πλαστή σύμβαση εργασίας στον εκπρόσωπο του παθόντος σωματείου, προκειμένου να τον παραπλανήσει για την γνησιότητά της, διότι, ενώ απαιτείτο νομότυπη και εμπρόθεσμη έγκληση και παρά το γεγονός ότι το παθόν σωματείο γνώριζε από τις 12.3.2010 την αποδιδόμενη στην κατηγορουμένη πράξη, το τελευταίο κατέθεσε την έγκλησή του στις 25.7.2012, ήτοι σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου, με αποτέλεσμα την εξάλειψη του αξιοποίνου της εν λόγω πράξεως.

Δείτε περισσότερα εδώ.