Όλγα Τσόλκα

Το εσωτερικό δυαδικό σύστημα κυρώσεων υπό το πρίσμα των άρθρων 4 του 7ου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ και 50 του ΧΘΔΕΕ – Οι πρόσφατες εξελίξεις της νομολογίας του ΕΔΔΑ, του ΔΕΕ και των εθνικών ανωτάτων δικαστηρίων

Οι πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις του ΕΔΔΑ και του ΔΕΕ σχετικά με το κανονιστικό νόημα των άρθρων 4 του 7ου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ και 50 του ΧΘΔΕΕ (αντίστοιχα) καθώς και με τους όρους «περιορισμού» του οικείου θεμελιώδους δικαιώματος επαναθέτουν στο προσκήνιο το ζήτημα της συμβατότητας της διττής κυρωτικής αντίδρασης της Πολιτείας για την αυτή παράβαση με την ευρωπαϊκή και την ενωσιακή δικαιοταξία. Για την ανάδειξη των κανονιστικών επιπτώσεων εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων επί του εθνικού δυαδικού συστήματος κυρώσεων επιχειρείται με την παρούσα μελέτη η αξιολογική προσέγγιση της νομολογίας των δύο ανωτέρω Δικαστηρίων, ακολούθως δε των «απαντήσεων» του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου.

Δείτε περισσότερα εδώ.