ΣυμβΠλημΑθ 2165/2020

Απιστία. Αντισυνταγματικότητα της διάταξης του άρ. 405 παρ. 1 εδ. β΄ νΠΚ.

Με την πρόβλεψη για κατ’ έγκλησιν δίωξη της κακουργηματικής απιστίας εις βάρος πιστωτικών ιδρυμάτων παραβιάζεται η συνταγματική αρχή της ισότητας, υποκρύπτεται δε σε αυτήν συγκεκαλυμμένη αμνηστία. Κατά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση οι αποδιδόμενες στους κατηγορουμένους πράξεις διώκονται πλέον κατ’ έγκλησιν, η δε ασκηθείσα ποινική δίωξη θα πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη.

Δείτε περισσότερα εδώ.