ΣυμβΠλημΑθ 1668/2019

Παρατηρήσεις Ιω. Ανδρουλάκη

Δικαίωμα ενημέρωσης του υπόπτου κατά το στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης

Αρμόδιο για την κήρυξη της ακυρότητας πράξεων της προδικασίας είναι το δικαστικό συμβούλιο. Επάγεται απόλυτη ακυρότητα της προδικασίας η μη ανακοίνωση στον κατηγορούμενο των δικαιωμάτων του από τον ανακριτή· η εν λόγω προστασία δεν εκτείνεται στον ύποπτο. Δεν αποτελεί δικαίωμα του υπόπτου κατά την προκαταρκτική εξέταση η έκθεση από τον ανακρίνοντα με πληρότητα και σαφήνεια της πράξης που αποδίδεται σε αυτόν. Απορρίπτεται ως νόμω αβάσιμο το αίτημα του κατηγορουμένου για μη υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης κατ’ εξακολούθησιν περί κηρύξεως της ακυρότητας της προδικασίας λόγω παραβίασης των υπερασπιστικών του δικαιωμάτων κατά την εξέτασή του ως υπόπτου στην προκαταρκτική εξέταση, διότι στο στάδιο αυτό δεν προβλέπεται η πλήρης και σαφής ενημέρωση του υπόπτου σχετικά με την πράξη που του αποδίδεται. Γίνεται δεκτό το αίτημα του κατηγορουμένου περί κηρύξεως της ακυρότητας της άσκησης ποινικής δίωξης από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, αφού η ποινική δίωξη για τα υπόχρεα προς υποβολή δηλώσεως περιουσιακής κατάστασης πρόσωπα ασκείται κατ’ άρ. 10 παρ. 1 του Ν. 3213/2003 από τον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών.

Δείτε περισσότερα εδώ.