Αριστομένης Τζαννετής

Στον ιστό της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Η (υπερ)ενίσχυση των εξουσιών της Αρχής μετά την ΟλΑΠ 1/2022 και το άρθρο 171 Ν. 4855/2021

Στη μελέτη επισημαίνεται ότι οι εξουσίες της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες δέχθηκαν πρόσφατα δύο ισχυρές ενισχυτικές δόσεις. Αφενός με την απόφαση ΟλΑΠ 1/2022 έγινε δεκτό ότι ο Πρόεδρος της Αρχής έχει συντρέχουσα με τον ανακριτή αρμοδιότητα να δεσμεύει ύποπτης προέλευσης περιουσιακά στοιχεία κατά το στάδιο της κύριας ανάκρισης. Αφετέρου με το άρθρο 171 Ν. 4588/2021 προβλέφθηκε ότι η Αρχή διαβιβάζει στον Εισαγγελέα μόνο αντίγραφο της Διάταξης του Προέδρου της για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, και όχι τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, όπως ίσχυε μέχρι τότε. Μετά την εξέλιξη αυτή σε νομολογιακό και νομοθετικό επίπεδο οι εξουσίες της Αρχής ενισχύονται σε βαθμό που διαταράσσει το ισοζύγιο εξουσιών μεταξύ της τελευταίας και των αρμοδίων δικαστικών αρχών.

Δείτε περισσότερα εδώ.