Ποινικά Χρονικά | Μάιος 2020

Η online έκδοση του τεύχους Μαΐου 2020 του περιοδικού ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ είναι ήδη διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

• Χρίστος Μυλωνόπουλος Ζητήματα απόπειρας κατά το νέο Ποινικό Κώδικα (321)

• Νικόλαος Σαββίδης Ο αναιρετικός λόγος της «παράνομης απόρριψης της έφεσης ως απαράδεκτης ή ως ανυποστήρικτης» κατά τον νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (άρθρο 510 παρ. 1 περ. Η΄ ΚΠΔ) (328)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Ανακριτική διείσδυση: Διάκριση μεταξύ ανακριτικής διείσδυσης και δράσης του agent provocateur (ΑΠ 2221/2019) (346)

• Ανθρωποκτονία: Καταδίκη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ζητήματα αιτιολογίας (ΑΠ 2061/2019) (347)

• Ελαφρυντικές περιστάσεις: Απόρριψη ελαφρυντικού περί εμπράκτου μετανοίας. Ζητήματα αιτιολογίας (ΑΠ 1728/2018 – παρατηρήσεις Ε. Αποστολάκη) (357)

• Έφεση: Αποδοχή αναιτιολόγητης εισαγγελικής εφέσεως. Υπέρβαση εξουσίας (ΑΠ 181/2019, ΑΠ 1379/2019) (365)

• Υπεξαίρεση: Ποινική ευθύνη για υπεξαίρεση σε βαθμό πλημμελήματος. Διαχρονικό δίκαιο (ΑΠ 1700/2019) (370)

• Άμυνα: Υπέρβαση των ορίων της άμυνας (ΜΟΕΑθ 516/2019 – εισ. αγόρ. Π. Παναγιωτόπουλου) (374)

• Πλαστογραφία: Αθώωση για νόθευση εγγράφου (ΤρΕφΑθ 4792/2019) (376)

• Αντίσταση: Άσκηση ψυχολογικής βίας ως πράξη αντίστασης (ΤρΕφΘρ 9/2020) (377)

• Απιστία: Αθώωση για απιστία λόγω επιμελούς ασκήσεως της αντιπροσωπευτικής εξουσίας του διαχειριστή (ΣυμβΕφΠατρ 27/2019 – εισ. πρότ. Βασιλικής Αργύρη) (379)

• Διεθνές ποινικό δίκαιο: Παθητική αρχή της προσωπικότητας. Έδρα νομικού προσώπου (ΣυμβΠλημΑθ 1185/2020 – αντίθ. εισ. πρότ. Σ. Μπουγιούκου) (387)

• Αιμομιξία: Παραπομπή για αιμομιξία, κατάχρηση σε ασέλγεια και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη (ΣυμβΠλημΗλ 81/2018 – εισ. πρότ. Κωσταντούλας Αθανασοπούλου) (390)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ

• Πραγματογνωμοσύνη: Νομιμότητα διενέργειας “ιδρυματικής” πραγματογνωμοσύνης από πραγματογνώμονα που δεν είναι μέλος ΔΕΠ (ΓνωμΕισΑΠ 2/2020 Δ. Παπαγεωργίου) (392)

• Ευεργετικός υπολογισμός: Ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποινής των κρατουμένων μαθητών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας κατά την διάρκεια αναστολής της λειτουργίας τους λόγω κορωνοϊού (ΓνωμΕισΑΠ 3/2020Δ. Παπαγεωργίου) (393)

• Αρμοδιότητα Εισαγγελίας Αρείου Πάγου: Έλλειψη αρμοδιότητας Εισαγγελίας Αρείου Πάγου επί θεμάτων που απασχόλησαν ή πρόκειται να απασχολήσουν τα δικαστήρια ή τα δικαστικά συμβούλια (ΓνωμΕισΑΠ 4/2020Ελένη Μετσοβίτου) (394)

• Ανάκληση γνωμοδότησης: Αίτημα ανάκλησης γνωμοδότησης της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου (ΓνωμΕισΑΠ 5/2020Δ. Παπαγεωργίου) (394)

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

• Απόφαση Γερμανικού Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου (BVerfG) της 26.2.2020 – 2 BvR 2347/15: Η αντισυνταγματικότητα της απαγόρευσης του ιατρικώς υποβοηθούμενου αυτοχειριασμού (επιμέλεια – παρατηρήσεις Φ. Λαζαράτου) (395)

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Μαΐου 2020 πατήστε εδώ.

Για να αποκτήσετε το τεύχος Μαΐου 2020 στην εφαρμογή iBooks πατήστε εδώ.