Ποινικά Χρονικά | Ιούνιος-Ιούλιος 2021

H online έκδοση του τεύχους Ιουνίου-Ιουλίου 2021 του περιοδικού ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ είναι διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

• Θεόδωρος Παπακυριάκου Το ελληνικό φορολογικό ποινικό δίκαιο υπό το φως των νέων κωδίκων και της νέας νομοθεσίας για την ποινική προστασία των ενωσιακών οικονομικών συμφερόντων και την ρύθμιση του διακλαδικού ne bis in idem (Μέρος 1ο) (401)

• Ιωάννης Τσακάλης Η επίδραση της φορολογικής παραγραφής στην ποινική διαδικασία (412)

 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Παράλειψη: Καταδίκη για ανθρωποκτονία διά παραλείψεως από ιατρική αμέλεια. Δυνητική μείωση της ποινής κατ’ άρ. 15 παρ. 2 ΠΚ (ΑΠ 939/2020 – παρατ. Π. Δεριζιώτη) (434)

• Ρατσιστικό έγκλημα: Δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους κατά των ομοφυλοφίλων μέσω αναρτήσεως δημοσιεύματος θρησκευτικού λειτουργού στο διαδίκτυο (ΑΠ 858/2020 – παρατ. Ι. Μοροζίνη / Μ. Νταγγίνη) (443)

• Φοροδιαφυγή: Αθώωση για φοροδιαφυγή περί το εισόδημα (ΜονΕφΑθ 4874/2018) (457)

• Δωροδοκία πολιτικών προσώπων: Αθώωση για αδικήματα δωροδοκίας στο πλαίσιο της άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου. Διαχρονικό δίκαιο (ΤρΕφΑθ 1568/2020) (458)

• Φοροδιαφυγή: Φοροδιαφυγή περί την απόδοση ΦΜΥ κατ’ εξακολούθησιν σε βαθμό πλημμελήματος (άρ. 66 παρ. 3 στοιχ. β΄ ΚΦΔ). Διαχρονικό δίκαιο. Παραγραφή (ΤρΕφΙω 31/2021) (459)

• Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων: Μη επικύρωση διάταξης του άρ. 42 παρ. 5 του Ν. 4557/2018 για την επιβολή δέσμευσης λόγω μη συνδρομής των ουσιαστικών προϋποθέσεων ισχύος της (ΣυμβΠλημΑθ 536/2020 – αντίθ. εισ. πρότ. Σ. Παππά) (461)

• Φοροδιαφυγή – Νομιμοποίηση εσόδων: Απαλλαγή για φοροδιαφυγή περί το εισόδημα μέσω υποβολής ανακριβών δηλώσεων κατ’ εξακολούθησιν και νομιμοποίηση εσόδων με βασικό αδίκημα την ως άνω φοροδιαφυγή. Διοικητικός συμβιβασμός. Παραγραφή (ΣυμβΠλημΠατρ 162/2021 – εισ. πρότ. Α. Κεσίση) (464)

 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ

• Εισαγγελεύς: Όρια και αντικείμενο της γνωμοδοτικής αρμοδιότητας του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου (ΓνωμΕισΑΠ 15/2021 – Δ. Παπαγεωργίου) (467)

• Ποινή: Πεδίο εφαρμογής του ευεργετικού υπολογισμού της ποινής. Διαχρονικό δίκαιο (ΓνωμΕισΑΠ 17/2021 – Δ. Παπαγεωργίου) (467)

• Ακούσια νοσηλεία: Προϋποθέσεις για την ακούσια νοσηλεία σε ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές (ΕγκΕισΑΠ 4/2021 – Ι. Ντογιάκος) (468)

• Ναρκωτικά – Ποινή: Διακίνηση ναρκωτικών ουσιών καθ’ υποτροπήν (άρ. 20 παρ. 1-3 και 22 παρ. 2 περ. γ΄ του Ν. 4139/2013). Εισαγωγή της υπόθεσης στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών λόγω χαρακτηρισμού της πράξεως ως πλημμελήματος (άρ. 43 παρ. 2 εδ. γ΄ του Ν. 4139/2013) (ΔιατΕισΕφΑθ 14/2021 – Α. Καραφλός) (469)

Νομιμοποίηση εσόδων: Νομιμοποίηση εσόδων προερχομένων από τα βασικά αδικήματα της φοροδιαφυγής και της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο (ΑναφΕισΠλημΑθ 1529/2020 – Σ. Παππάς) (470)

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

• Νικόλαος Λίβος Επί του ερωτήματος αν πρόσωπο που φέρει την ιδιότητα του βουλευτή είναι «υπάλληλος» υπό την έννοια του στ. α΄ του άρθρου 13 ΠΚ και επί του αν το άρθρο 159 ΠΚ συνιστά διακεκριμένη περίπτωση του άρθρου 235 ΠΚ (472)

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους πατήστε εδώ.