Ποινικά Χρονικά | Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2021

Η online έκδοση του τεύχους Αυγούστου-Σεπτεμβρίου του περιοδικού ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ είναι διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

• Κυριάκος Κώτσογλου Ποινική προστασία του εμβρύου – Το κριτήριο του (μη-) αξιώσιμου και η δογματική του άρ. 304 ΠΚ (481)

• Θεόδωρος Παπακυριάκου Το ελληνικό φορολογικό ποινικό δίκαιο υπό το φως των νέων κωδίκων και της νέας νομοθεσίας για την ποινική προστασία των ενωσιακών οικονομικών συμφερόντων και την ρύθμιση του διακλαδικού ne bis in idem (Μέρος 2ο) (494)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

• Αναίρεση: Επανεξέταση λόγων αναιρέσεως. Έννομο συμφέρον (ΑΠ 756/2020) (511)

• Απάτη: Απάτη εις βάρος Ν.Π.Ι.Δ. Διαχρονικό δίκαιο (ΑΠ 58/2020) (512)

• Απόπειρα: Απόπειρα κλοπής. Διαχρονικό δίκαιο (ΑΠ 1288/2020) (513)

• Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης: Απόρριψη εισαγγελικής εφέσεως. Απόφαση περί μη εκτελέσεως ΕΕΣ (ΣυμβΑΠ 1029/2020) (519)

• Ληστεία: Ληστρική κλοπή κατά συναυτουργίαν. Ζητήματα αιτιολογίας (ΑΠ 41/2020) (524)

• Ποινή: Επιβολή χρηματικής ποινής για παραβάσεις ειδικών ποινικών νόμων. Διαχρονικό δίκαιο (ΑΠ 192/2020) (528)

• Κλοπή: Καταδίκη για κακουργηματική κλοπή κατά συναυτουργίαν, νομιμοποίηση εσόδων κατ’ εξακολούθησιν και παράνομη οπλοκατοχή. Διαχρονικό δίκαιο. Αρχειοθέτηση μέρους της υπόθεσης λόγω υφ’ όρον παραγραφής (ΤρΕφΘρ 203/2020) (536)

• Απειλή διάπραξης εγκλημάτων: Καταδίκη για κατ’ εξακολούθησιν τέλεση του εγκλήματος του άρ. 190 ΠΚ από δράστη που διετύπωνε απειλές μέσω διαδικτύου εναντίον θεσμικών οργάνων με αφορμή την διαχείριση της υγειονομικής κρίσης (ΜονΠλημΠατρ 1884/2020) (544)

• Ανθρωποκτονία: Καταδίκη για ανθρωποκτονία νεογνού από πρόθεση. Απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού περί παιδοκτονίας (ΣυμβΠλημΠατρ 187/2020 – εισ. πρότ. Κωνσταντούλας Αθανασοπούλου) (544)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ

• Διατάραξη κοινής ησυχίας: Ποινική αντιμετώπιση της διατάραξης της κοινής ησυχίας με θορύβους που προκαλούνται από οχήματα. Δήμευση των θορυβογόνων οχημάτων κατά το άρ. 68 ΠΚ (ΓνωμΕισΑΠ 18/2021 – Δ. Παπαγεωργίου) (547)

• Κρατούμενοι: Εκκρεμότητα ποινικής διαδικασίας ως αρνητική προϋπόθεση χορηγήσεως τακτικής αδείας κρατουμένου (ΓνωμΕισΑΠ 19/2021 – Ι. Προβατάρης) (548)

• Εισαγγελεύς: Περί του αν η επιβολή υποχρεωτικού εμβολιασμού και υποχρεωτικής επίδειξης πιστοποιητικών εμβολιασμού συνιστούν αξιόποινες πράξεις (ΓνωμΕισΑΠ 20/2021 – Λ. Σοφουλάκης) (549)

• Εισαγγελεύς: Εισαγγελικό καθήκον γνωστοποίησης ποινικών αποφάσεων και μηνύσεων-εγκλήσεων κατά ιατρών στον Πρόεδρο του οικείου Ιατρικού Συλλόγου (ΕγκΕισΑΠ 6/2021 – Δ. Παπαγεωργίου) (552)

• Πανδημία Covid-19 / Εισαγγελεύς: Συνέπειες στην ποινική δικαιοσύνη από την πανδημία του κορωνοϊού. Οδηγίες προς του Εισαγγελείς του οικείου Ιατρικού Συλλόγου (ΕγκΕισΑΠ 7/2021 – Β. Πλιώτας) (553)

• Πανδημία Covid-19: Πλαστά ή ψευδή κατά περιεχόμενο πιστοποιητικά νόσησης και εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού (ΕγκΕισΑΠ 8/2021 – B. Πλιώτας) (555)

 ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

• Γρηγόριος Πεπόνης De lege ferenda προσέγγιση της τελικής διατάξεως του άρθρου 14 παράγραφοι 2 περ. στ’ και 3 του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (556)

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

• Emmanouil Billis / Nandor Knust / Jon Petter Rui (επιμ.), Η αναλογικότητα στον έλεγχο του εγκλήματος και την ποινική δικαιοσύνη [Proportionality in Crime Control and Criminal Justice], Οξφόρδη, Hart Publishing, 2021, 408 σ. (υπό Γαρυφαλιάς Γιάννη) (559)

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους πατήστε εδώ.