Κωνσταντίνος Π. Τσίνας

Περί της διακρίσεως του ενδεχομένου δόλου από την ενσυνείδητη αμέλεια. Προς μια θεωρία δεοντικής αδιαφορίας

Στη μελέτη επιχειρείται μια νέα προσέγγιση του προβλήματος της διάκρισης του ενδεχομένου δόλου από την ενσυνείδητη αμέλεια. Προτείνεται ένα αναλυτικό σχήμα για την ερμηνεία των σχετικών κατηγοριών, που υποκαθιστά στη θέση του ασαφούς «ψυχολογικού» ένα σαφές και εύληπτο λογικό πρότυπο σύλληψής τους, με δεοντικό πυρήνα. Με κατάστρωση έξι σχετικών «τύπων», οι οποίοι εκφράζονται τόσο στη φυσική όσο και σε απλή συμβολική γλώσσα, ο συγγραφέας προσπαθεί να συστηματοποιήσει την υποκειμενική υπαιτιότητα, καταλήγοντας σε συγκεκριμένα πορίσματα. Σε αυτά ανήκουν η λογική ερμηνεία της έννοιας της αδιαφορίας στον ενδεχόμενο δόλο (δεοντική αδιαφορία), καθώς και η διαπίστωση της βουλητικής διάστασης της πίστεως αποφυγής του αποτελέσματος στην αμέλεια. Παράλληλα, στη μελέτη εκφράζονται επιφυλάξεις ως προς την καταλληλότητα της «διαθετικής» αναλύσεως για τη σύλληψη του δόλου και επιβεβαιώνεται η ορθότητα στοιχείων των βουλητικών θεωριών, από νέα σκοπιά.

Δείτε περισσότερα εδώ.