ΜονΠλημΠειρ 3332/2019

Παρατηρήσεις Θ. Δαλακούρα

Προσωρινή παύση της ποινικής δίωξης κατ' άρ. 48 ΚΠΔ

Με την εφαρμογή του εισαχθέντος με το άρ. 48 νΚΠΔ θεσμού της αποχής από την ποινική δίωξη επιδιώκεται η αποσυμφόρηση των πινακίων των δικαστηρίων. Χαρακτηριστικά του εν λόγω θεσμού. Διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 48 νΚΠΔ. Μόνο ο εισαγγελεύς δύναται να απέχει από την ποινική δίωξη, πρόκειται δε για εξουσία σύμφυτη με την αποκλειστική εξουσία του προς άσκηση της ποινικής δίωξης. Για την έκδοση της διάταξης του εισαγγελέως κατ’ άρ. 48 ΚΠΔ με την οποία παύει οριστικά η ποινική δίωξη, κατόπιν προσωρινής παύσης της από το δικαστήριο με προσδιορισμό των όρων που πρέπει να εκπληρώσει ο κατηγορούμενος, δεν απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του δικαστηρίου. Εάν ο εισαγγελεύς επανεισαγάγει την υπόθεση στο ακροατήριο, παρότι ο κατηγορούμενος εκπλήρωσε τους όρους που του έθεσε το δικαστήριο με την απόφαση για προσωρινή παύση της δίωξης, το δικαστήριο κηρύσσει αυτεπαγγέλτως την απόλυτη ακυρότητα των ενεργειών του εισαγγελέως, ώστε η υπόθεση να επιστρέψει στο προηγούμενο στάδιο και να εκδοθεί η εισαγγελική διάταξη οριστικής αποχής. Διατάσσεται η προσωρινή παύση της ποινικής δίωξης για το αδίκημα της οδήγησης μοτοσυκλέτας χωρίς την κατάλληλη άδεια οδήγησης (άρ. 94 παρ. 4 του Ν. 2696/1999), αφού πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρ. 48 ΚΠΔ, υπό τον όρο να προσκομίσει ο κατηγορούμενος στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Πειραιώς την κατάλληλη άδεια οδήγησης μέσα σε χρονικό διάστημα έξι μηνών.

Δείτε περισσότερα εδώ.