Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης 3014/2021

Κήρυξη της ποινικής δίωξης για διασπορά ψευδών ειδήσεων ως απαράδεκτης λόγω οιονεί δεδικασμένου

Οι κατ’ άρ. 47 ΚΠΔ διατάξεις των εισαγγελέων πρωτοδικών έχουν οιονεί δικαστικό χαρακτήρα και παράγουν περιορισμένο οιονεί δεδικασμένο το οποίο ισχύει στην εισαγγελική (προδιωκτική) διαδικασία. Από το εν λόγω δεδικασμένο απορρέει η δυνατότητα του Εισαγγελέως να απορρίπτει ως νομικώς αβάσιμη κάθε νέα καταγγελία κατά των ιδίων προσώπων, βασιζόμενη στα ίδια (ή μη ουσιωδώς διαφορετικά) πραγματικά περιστατικά και στα αυτά (ή μη ουσιωδώς συμπληρωμένα) αποδεικτικά στοιχεία. Πότε κάμπτεται το ως άνω οιονεί δεδικασμένο, το οποίο θεωρείται δεσμευτικό ως προς τις εισαγγελικές διατάξεις των άρ. 47 και 48 ΚΠΔ. Κηρύσσεται απαράδεκτη η ποινική δίωξη του κατηγορουμένου, καθηγητή και πρώην πρύτανη του Α.Π.Θ., για διασπορά ψευδών ειδήσεων, πράξη συνιστάμενη σε ανάρτηση δημοσίευσης σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης με περιεχόμενο που θέτει υπό αμφισβήτησιν την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων του δημόσιου συστήματος ελέγχου νόσησης από κορωνοϊό, λόγω (οιονεί) δεδικασμένου, αφού στο κατηγορητήριο δεν αναφέρονται νεότερα ουσιώδη ή άγνωστα πραγματικά περιστατικά.

Δείτε περισσότερα εδώ.