Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Ναυπλίου 294/2022

Ποινική διαπραγμάτευση. Μεταβολή του νομικού χαρακτηρισμού της πράξης και αναγνώριση συνδρομής ελαφρυντικών περιστάσεων.

Αντικείμενο της διαπραγμάτευσης μεταξύ κατηγορουμένου και εισαγγελέως είναι αποκλειστικώς το ύψος της επιβλητέας ποινής (κύριας ή παρεπόμενης) και όχι οι κατηγορίες που απήγγειλε ο εισαγγελέας, ούτε τα πραγματικά περιστατικά βάσει των οποίων απαγγέλθησαν αυτές. Το δικαστήριο που καλείται να επικυρώσει το πρακτικό διαπραγμάτευσης μπορεί να μεταβάλλει τον νομικό χαρακτηρισμό της πράξης που αποδίδει σε αυτήν ο εισαγγελέας, εφόσον δεν επιδεινώνει την θέση του κατηγορουμένου και, κατ’ επέκτασιν, να επιβάλλει ποινή μικρότερου ύψους σε σχέση με την συμφωνηθείσα· μπορεί επίσης να αναγνωρίσει την συνδρομή ελαφρυντικών περιστάσεων στο πρόσωπο του κατηγορουμένου ή και να χορηγήσει αναστολή στην εκτέλεση της ποινής του. Γίνεται δεκτή η αίτηση του κατηγορουμένου για μεταβολή της κατηγορίας της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών με σκοπό την πώληση (άρ. του 20 Ν. 4139/2013) σε αυτήν της διακίνησης ναρκωτικής ουσίας από εξαρτημένο δράστη (άρ. 30 του Ν. 4139/2013). Αναγνωρίζεται στον κατηγορούμενο η συνδρομή του ελαφρυντικού του προτέρου σύννομου βίου (άρ. 84 παρ. 2 στοιχ. α΄ ΠΚ). Επιβάλλεται στον κατηγορούμενο ποινή ενός έτους, ήτοι μικρότερη από την συμφωνηθείσα ποινή των τριάντα μηνών, με αναστολή επί τριετία.

Δείτε περισσότερα εδώ.