ΜΟΕΑθ 400/2019

Μεταβολή κατηγορίας από αποπλάνηση ανηλίκου (άρ. 339 παρ. 1 περ. β΄ πΠΚ) σε προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας (άρ. 337 παρ. 1 πΠΚ). Οριστική παύση της ποινικής δίωξης λόγω υφ’ όρον παραγραφής κατ’ άρ. 4 παρ. 1 περ. β΄, 4 του Ν. 4043/2012

Διάκριση μεταξύ ασελγούς πράξης και ασελγούς χειρονομίας. Οι ενέργειες του κατηγορουμένου που συνίστανται σε αγγίγματα φευγαλέα με τα χέρια και τα πόδια επί του σώματος της ανήλικης στο επάνω μέρος του κορμού και στα πόδια κάτω από τα γόνατά της, χωρίς να είναι επίμονα και να έχουν άμεσα και αντικειμενικά διαγνώσιμο ηδονιστικό σκοπό, αποτελούν γενετήσιες χειρονομίες. Γενετήσια χειρονομία συνιστά και η θωπεία της περιοχής των γεννητικών οργάνων της ανήλικης παθούσας κάτω από το νερό, πάνω όμως από το μαγιό της, και η μετά από αυτήν εκφορά της λέξης «ωραίο», αφού είχε μεν αντικειμενικά γενετήσιο νόημα και ηδονιστικό σκοπό, ήταν όμως στιγμιαία, ελαφράς μορφής και δεν κατέτεινε στην γενετήσια ικανοποίηση του δράστη, η δε παθούσα δεν αντιλήφθηκε αμέσως την προσβολή, ώστε να προσομοιάζει η πράξη με γενετήσια. Παύει οριστικώς η ποινική δίωξη κατόπιν επιτρεπτής μεταβολής της κατηγορίας στην πράξη του άρ. 337 παρ. 1 πΠΚ λόγω υφ’ όρον παραγραφής κατ’ άρ. 4 παρ. 1 περ. β΄, 4 του Ν. 4043/2012.

Δείτε περισσότερα εδώ.