Άννα Οικονόμου

Η συμβατότητα της τιμώρησης του αυτοξεπλύματος με τις θεμελιώδεις αρχές του ποινικού δικαίου

Σκέψεις με αφορμή την ΑΠ 97/2019

Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται το ζήτημα της ταύτισης του δράστη του βασικού αδικήματος από το οποίο προέρχεται παράνομη περιουσία και του δράστη της νομιμοποίησης αυτής (αυτοξέπλυμα). Με αφορμή την υπ’ αριθμ. 97/2019 απόφαση του Αρείου Πάγου παρουσιάζεται αρχικώς η διαχρονική εξέλιξη της τιμώρησης του αυτοξεπλύματος στην ελληνική έννομη τάξη. Στην συνέχεια ερευνάται διεξοδικώς η συμβατότητα της τιμώρησης αυτής με τις θεμελιώδεις αρχές του ποινικού δικαίου τόσο σε αφηρημένο και γενικό επίπεδο όσο και υπό το πρίσμα της ισχύουσας διάταξης του άρ. 39 παρ. 1 στοιχ. ε΄ του Ν. 4557/2018.

Δείτε περισσότερα εδώ.