Νικόλαος Γανιάρης

Η ποινική αντιμετώπιση του ανακριτικού υπαλλήλου που προκαλεί την απαλλαγή του υπαιτίου

Εξ αφορμής του υπ’ αριθμ. 305/2019 βουλεύματος του Συμβουλίου του Αρείου Πάγου

Στην μελέτη αρχικά παρουσιάζονται τα προβλήματα που είχαν ανακύψει στην θεωρία και στην νομολογία από την ερμηνεία του όρου “πρόκληση απαλλαγής” του άρθρου 239 εδ. β’ του προηγούμενου Ποινικού Κώδικα. Ακολούθως, ελέγχεται η κατάργηση της προκλήσεως της απαλλαγής του υπαιτίου ως τρόπου τέλεσης του ποινικού αδικήματος της κατάχρησης εξουσίας στον νέο Ποινικό Κώδικα. Τέλος, προτείνονται ορισμένες λύσεις με βάση την μέχρι τώρα νομολογιακή επεξεργασία του άρθρου 239 εδ. β’ του προηγούμενου Ποινικού Κώδικα.

 

Δείτε περισσότερα εδώ.