Κωνσταντίνος Βαθιώτης

Η πατερναλιστική ιδεολογία ως εξηγητικό πρότυπο του Ποινικού Δικαίου

Στο παρόν άρθρο, μετά την αναγωγή στις ιστορικές καταβολές της πατερναλιστικής ιδεολογίας, παρουσιάζονται οι σημαντικότερες εννοιολογικές διακρίσεις του πατερναλισμού, δηλαδή εκείνες που αφορούν τα ζεύγη αφ’ ενός του σκληρού και του ήπιου, αφ’ ετέρου του άμεσου και του έμμεσου, ενώ γίνεται σύντομη αναφορά και στην “θεωρία του σκουντήματος” (“nudge-theory”). Οι διακρίσεις αυτές αξιοποιούνται ως εξηγητικό πρότυπο όχι μόνο συγκεκριμένων νομοθετικών επιλογών αλλά και δικαστικών αποφάσεων· αμφότερες συσχετίζονται και με τα όρια της επιτρεπόμενης από την μη επιτρεπόμενη συμμετοχή σε πράξη που στρέφεται από έναν τρίτο κατά του θύματος (“διευρυμένος πατερναλισμός”).

Δείτε περισσότερα εδώ.