Νέστωρ Κουράκης

Η Κοινωνική Δικαιοσύνη ως νέος στόχος της Αντεγκληματικής Πολιτικής

H Κοινωνική Δικαιοσύνη αποτελεί, κατά τον συγγραφέα, τη σύγχρονη μεγάλη πρόκληση στον χώρο της αντεγκληματικής πολιτικής. Έχοντας ως βασικούς πυλώνες τις έννοιες και τις αρχές της κοινωνικής αλληλεγγύης και της αξιοκρατικής ακριβοδικίας, η Κοινωνική Δικαιοσύνη επιτελεί αντίστοιχα διττό έργο, δηλ. δημιουργεί προϋποθέσεις: (α) για την ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων που θεωρούνται απαραίτητα προς αξιοπρεπή διαβίωση των πολιτών μέσα σ’ ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος και, (β) για τη διασφάλιση των ευκαιριών εκείνων, που είναι αναγκαίες προς ανάδειξη και επιτυχή σταδιοδρομία όσων έχουν ικανότητες και προσόντα για κάτι τέτοιο. Με αυτό το περιεχόμενο και αυτή τη λειτουργία, η Κοινωνική Δικαιοσύνη μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, ως νέο πρότυπο αντεγκληματικής πολιτικής. Ειδικότερα, το μοντέλο αυτό μπορεί να τύχει εφαρμογής στα τρία επίπεδα της ποινικής καταστολής, δηλ. το νομοθετικό, το δικαστικό και το σωφρονιστικό, ιδίως μάλιστα σε σχέση με τα οικονομικά εγκλήματα. Επίσης, μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό και στον τομέα της Κοινωνικής Πρόληψης του εγκλήματος, δηλ. με αντικείμενο την πρόληψη της παραβατικότητας μέσω βελτίωσης των κοινωνικών συνθηκών, έτσι ώστε να περιορισθούν κατά το δυνατόν εγκληματικές συμπεριφορές που σχετίζονται με ενέργειες κατά της περιουσίας ή με ανομικές καταστάσεις πολιτικής ανυπακοής, διαφθοράς κ.λπ.

Δείτε περισσότερα εδώ.