Ηλίας Αναγνωστόπουλος

Η δίωξη της απιστίας μετά τον Ν. 4637/2019

Με αφορμή τις ΣυμβΠλημΑθ 2758/2020, 2165/2020, 2147/2020

Στη μελέτη εκτίθενται αρχικώς τα πλεονεκτήματα της διευρυμένης κατ’ έγκληση δίωξης των περιουσιακών εγκλημάτων υπό τον νέον ΠΚ. Ακολουθεί σχολιασμός των πρόσφατων νομοθετικών ταλαντεύσεων σε σχέση με την δίωξη της απιστίας στον ιδιωτικό τομέα και η εξέταση ερμηνευτικών ζητημάτων του άρθρου 464 ΠΚ. Οι ΣυμβΠλημΑθ 2758/2020 και οι αντίθετες ΣυμβΠλημΑθ 2165/2020 και 2147/2020 αποτελούν το αντικείμενο του επόμενου κεφαλαίου, στο οποίο αποκρούονται τα επιχειρήματα υπέρ της αντισυνταγματικότητας του άρθρου 405 παρ. 1 εδ. β΄ ΠΚ. Εν κατακλείδι διατυπώνονται ορισμένες σκέψεις για τον δικαστικό αυτοπεριορισμό και τα όρια του ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων.

Δείτε περισσότερα εδώ.