Νικόλαος Γανιάρης

Η διατήρηση των προσωπικών δεδομένων που δημιουργούνται κατά τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και η πρόσβαση των δημοσίων αρχών σε αυτά

Στην παρούσα μελέτη τίθεται το θέμα της διατήρησης προσωπικών δεδομένων από τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Αρχικά σχολιάζεται η νομολογία του γερμανικού Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν συνεχεία εξετάζονται τα ζητήματα που προκύπτουν από την κήρυξη της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ ανίσχυρης. Ακολούθως αναλύεται η απόφαση Ministerio Fiscal του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρουσιάζονται οι κανόνες που ρυθμίζουν την πρόσβαση των αρχών στα στοιχεία των κατόχων καρτών SIM στην ελληνική έννομη τάξη.

Δείτε περισσότερα εδώ.