Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο (BVerfG) 2347/15

Επιμέλεια-Παρατηρήσεις Φ. Λαζαράτου

Η αντισυνταγματικότητα της απαγόρευσης του ιατρικώς υποβοηθούμενου αυτοχειριασμού

Το δικαίωμα στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας (άρθρο 2 παρ. 1 σε συνδ. με άρθρο 1 παρ. 1 του γερμανικού Συντάγματος) περιλαμβάνει την ελευθερία στην αυτοδιάθεση, έκφανση της οποίας αποτελεί το δικαίωμα στον αυτοχειριασμό και στην υποβοήθηση σ’ αυτόν από τρίτους. Η απόφαση του ατόμου να τερματίσει την ζωή του σύμφωνα με τις αντιλήψεις του για την ποιοτική ζωή και την αξιοπρέπεια πρέπει να γίνεται σεβαστή από το κράτος και την κοινωνία ως πράξη προσωπικής αυτοδιάθεσης. Με βάση την σκέψη αυτή το γερμανικό ομοσπονδιακό συνταγματικό δικαστήριο κρίνει ότι η απαγόρευση του υποβοηθούμενου αυτοχειριασμού σύμφωνα με το άρθρο 217 γερμΠΚ είναι αντισυνταγματική. Από την ίδια σκέψη προκύπτει ότι ο νομοθέτης μπορεί να ρυθμίσει τον υποβοηθούμενο αυτοχειριασμό εντός των συνταγματικών ορίων, αρκεί να εξασφαλίζεται επαρκές πεδίο ανάπτυξης και άσκησης του δικαιώματος στην αυτοδιάθεση και στον τερματισμό της ζωής.

Δείτε περισσότερα εδώ.