Άρειος Πάγος 755/2022 (Ποιν.)

Νεαροί ενήλικες. Προηγούμενος σύννομος βίος. Καλή συμπεριφορά μετά την πράξη.

Υπό ποίες προϋποθέσεις απαιτείται να δοθεί απάντηση ή δικαιολόγηση ειδικά ως προς την σιωπηρή ή ρητή απόρριψη των αυτοτελών ισχυρισμών. Υπό ποίες προϋποθέσεις μπορεί να επιβληθεί ποινή ελαττωμένη σε όποιον κατά τον χρόνο που τέλεσε αξιόποινη πράξη είχε συμπληρώσει το δέκατο όγδοο, όχι όμως και το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του. Αιτιολογημένως απερρίφθη ο ισχυρισμός περί συνδρομής του ελαφρυντικού της μετεφηβικής ηλικίας, διότι στην απόφαση διαλαμβάνεται ότι η εγκληματική συμπεριφορά του αποτελούσε συνειδητή επιλογή και δεν έχει σχέση με την νεανική ανωριμότητά του, ώστε να δικαιολογείται η επιεικής μεταχείριση του υπαιτίου. Έννοια “σύννομης ζωής”. Για ποιον λόγο ο σύννομος βίος δεν ταυτίζεται με το λευκό ποινικό μητρώο. Προϋποθέσεις θεμελίωσης του ισχυρισμού περί προτέρου συννόμου βίου. Αιτιολογημένως απερρίφθη ο ισχυρισμός του κατηγορουμένου περί συνδρομής στο πρόσωπό του του ελαφρυντικού του προτέρου συννόμου βίου, δεδομένου ότι από νωρίς ο κατηγορούμενος ήταν στην πατρίδα του μέλος ομάδας νέων ατόμων που προέβαιναν σε τέλεση αξιόποινων πράξεων, ανεξαρτήτως του αν είχε καταδικασθεί γι’ αυτές αμετάκλητα, ενώ το βράδυ που προηγήθηκε της τέλεσης των επίμαχων πράξεων είχε προκαλέσει με την παρέα του αντίστοιχη συμπλοκή και φασαρία. Προϋποθέσεις συνδρομής της ελαφρυντικής περίστασης της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη. Αναιρείται λόγω ελλείψεως αιτιολογίας η προσβαλλομένη απόφαση ως προς την μη αναγνώριση της ελαφρυντικής περιστάσεως του άρ. 84 παρ. 2 στοιχ. ε΄ ΠΚ, διότι σε αυτήν δεν διαλαμβάνονται αρνητικά περιστατικά, σκέψεις και συλλογισμοί προς αντίκρουση των αντίστοιχων θετικών περιστατικών που επικαλείται ο κατηγορούμενος.

Δείτε περισσότερα εδώ.