Άρειος Πάγος 473/2022 (Ποιν.)

Παρατηρήσεις Ν. Βασιλειάδη

Ακυρότητα κλητηρίου θεσπίσματος παρά την μη προβολή σχετικού αιτήματος από το σύνολο των κατηγορουμένων και παύση της ποινικής δίωξης λόγω παραγραφής

Η ακυρότητα που αφορά στην κλήση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο είναι σχετική, καλύπτεται δε, αν ο κατηγορούμενος εμφανιστεί και δεν προβάλει αντιρρήσεις μέχρι την έναρξη της συζήτησης, ήτοι μέχρι την απαγγελία της κατηγορίας και όχι μέχρι την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας, ήτοι την εξέταση οποιουδήποτε αποδεικτικού μέσου, πολλώ δε μάλλον μετά την έναρξη αυτής. Τούτο συνάγεται και εξ αντιδιαστολής από τα άρ. 68 και 126 ΚΠΔ. Μπορεί να προταθεί η σχετική ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος όταν, μετά την παραπομπή των κατηγορουμένων για εκδίκαση της υπόθεσής τους ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων και την επίδοση σε αυτούς του κλητηρίου θεσπίσματος, η υπόθεση αποσυρθεί από το πινάκιο, σύμφωνα με την μεταβατική διάταξη του άρ. 590 παρ. 3 νΚΠΔ, και εισαχθεί προς εκδίκαση στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο. Υπάρχει υπέρβαση εξουσίας όταν το δικαστήριο της ουσίας παύσει οριστικά την ποινική δίωξη λόγω παραγραφής, αντί να προχωρήσει στην κατ’ ουσίαν εκδίκαση της υπόθεσης, καθόσον δεν έχει παρέλθει ο χρόνος της παραγραφής. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου λόγω υπερβάσεως εξουσίας, γενομένης δεκτής της αιτήσεως αναιρέσεως του Εισαγγελέως, διότι, αφού κηρύχθηκε η ως άνω ακυρότητα, που προβλήθηκε μόνο από δύο εκ των πέντε κατηγορουμένων (διά των πληρεξουσίων δικηγόρων τους), το δικαστήριο προχώρησε στην κήρυξη της ακυρότητας των κλητηρίων θεσπισμάτων και για τον ωσεί παρόντα αλλά και για τους δύο άλλους κατηγορουμένους, μολονότι δεν προβλήθηκε σχετική ένσταση από αυτούς, στην συνέχεια δε, χωρίς να εξετασθεί η ουσία της υπόθεσης, έπαυσε οριστικά η εις βάρος τους ασκηθείσα ποινική δίωξη αφού διαπιστώθηκε ότι οι πράξεις της διακεκριμένης κλοπής από κοινού, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα και της διακεκριμένης φθοράς ξένης ιδιοκτησίας από κοινού έχουν καταστεί πλημμελήματα, μετά τη θέση σε ισχύ του νΠΚ, και έχουν υποπέσει σε πενταετή παραγραφή.

Δείτε περισσότερα εδώ.