Άρειος Πάγος 413/2022 (Ποιν.)

Επιμέτρηση της ποινής μετά από αναγνώριση περισσότερων ελαφρυντικών περιστάσεων

Ποια είναι η προβλεπόμενη ποινή για το αδίκημα φοροδιαφυγής του άρ. 19 παρ. 1 περ. β΄ του Ν. 2523/1997. Ορθώς εφαρμόσθηκε το άρ. 85 ΠΚ και επεβλήθη ποινή φυλάκισης δύο ετών στον κατηγορούμενο που καταδικάσθηκε για φοροδιαφυγή, αφού μετά την αναγνώριση δύο ελαφρυντικών περιστάσεων το ύψος της ποινής μειώθηκε διπλά, δεν υπήρχε δε υποχρέωση να αναφέρεται στην απόφαση το ποσοστό μείωσης της ποινής για κάθε ελαφρυντική περίσταση που αναγνωρίσθηκε στον κατηγορούμενο.

Δείτε περισσότερα εδώ.