Άρειος Πάγος 1414/2022 (Ποιν.)

Παρατηρήσεις Η. Αναγνωστόπουλου

Ανάκληση προπαρασκευαστικής απόφασης. Ανάγνωση της προανακριτικής απολογίας στο ακροατήριο.

Η απόφαση στην κατ’ έφεσιν δίκη για εξέταση μαρτύρων που δεν κλητεύθηκαν αλλά είναι παρόντες στο ακροατήριο είναι προπαρασκευαστική και για τον λόγο αυτόν μπορεί να ανακληθεί από το δικαστήριο κατά την νέα μετά διακοπή συζήτηση της υποθέσεως. Η ανάκληση της προπαρασκευαστικής απόφασης μπορεί να είναι και σιωπηρή, χωρίς να απαιτείται αιτιολογία. Πότε πλήττεται το δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης του κατηγορουμένου. Αν όσα εκθέτει στην επ’ ακροατηρίω απολογία του ο κατηγορούμενος είναι στο σύνολό τους ή εν μέρει διαφορετικά από όσα ο ίδιος εξέθεσε στην προδικασία, είναι δυνατό να αναγνωσθούν και να ληφθούν υπόψιν οι αντίθετες περικοπές της απολογίας του κατά την προδικασία, ενώ η ανάγνωσή τους δεν επιτρέπεται όταν αυτός απλώς αρνείται να απαντήσει σε κάποια ερώτηση, ασκώντας το δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησής του. Επιτρεπτώς αναγνώσθηκαν αποσπάσματα από την προανακριτική απολογία της κατηγορουμένης (την οποία η ίδια θεωρεί ως άκυρη, ενόψει του ότι δεν είχε συνταχθεί κατά τους νόμιμους τύπους και αρνήθηκε να την υπογράψει), διότι περιέπεσε σε αντιφάσεις κατά την επ’ ακροατηρίω απολογία της, απορριπτομένου του αναιρετικού λόγου της απόλυτης ακυρότητας της διαδικασίας στο ακροατήριο λόγω μη τηρήσεως των διατάξεων που καθορίζουν την υπεράσπιση του κατηγορουμένου.

Δείτε περισσότερα εδώ.