Άρειος Πάγος 1165/2021 (Ποιν.)

Παρατηρήσεις Ι. Λαζάνη

Μη απάντηση επί αρνητικού της κατηγορίας ισχυρισμού. Παραβίαση της αρχής της δίκαιης δίκης

Σύμφωνα με την αρχή της δίκαιης δίκης, η πολιτεία, μέσω των οργάνων της, οφείλει να απαντά σε όλα τα επιχειρήματα του κατηγορουμένου, τα οποία πρέπει να εξετάζονται κατά τρόπο πραγματικό από το δικαστήριο, διότι διαφορετικά επέρχεται έλλειψη αιτιολογίας και απόλυτη ακυρότητα. Αναιρείται λόγω ελλείψεως αιτιολογίας και απολύτου ακυρότητος, ένεκα παραβιάσεως της αρχής της δίκαιης δίκης, η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση, διότι δεν απαντήθηκε ο σαφής και ορισμένος αρνητικός της κατηγορίας ισχυρισμός του κατηγορουμένου, ότι κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης ο ίδιος βρισκόταν αλλού (άλλοθι).

Δείτε περισσότερα εδώ.