Άρειος Πάγος 1107/2021 (Ποιν.)

Απόλυτη ακυρότητα. Ανάγνωση μαρτυρικών καταθέσεων.

Η επ’ ακροατηρίω ανάγνωση ενόρκων καταθέσεων απολειπομένων μαρτύρων, οι οποίες δόθηκαν στην προδικασία, κατά παράβαση του άρ. 363 ΚΠΔ, επιφέρει απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, διότι έτσι παραβιάζεται το δικαίωμα που παρέχεται σε κάθε κατηγορούμενο να θέτει ερωτήματα στους μάρτυρες, καθώς και η αρχή της προφορικότητας. Αναιρείται λόγω απολύτου ακυρότητος η προσβαλλόμενη απόφαση, διότι ελήφθησαν υπόψιν από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο ένορκες καταθέσεις μαρτύρων που δόθηκαν κατά την προδικασία, χωρίς να διαλαμβάνεται αιτιολογημένη κρίση για το ανέφικτο της εμφάνισης των μαρτύρων και παρά την ρητή αντίρρηση από τον συνήγορο του κατηγορουμένου για την ανάγνωση των καταθέσεων.

Δείτε περισσότερα εδώ.